Syosset vs Garden City 10 yr 10-17-09 - myphotopix