Mineola vs Garden City 10-11-09 Sunday - myphotopix